Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά για μια επιτυχημένη social media παρουσία ενός ξενοδοχείου είναι η χρήση των κατάλληλων media υλικών όπως φωτογραφίες και video. Στη συνεχή προσπάθεια για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της digital marketing στρατηγικής για λογαριασμό των πελατών μας χρησιμοποιήσαμε πολλών διαφορετικών ειδών φωτογραφίες μετρώντας και αναλύοντας την αποτελεσματικότητα τους. Κριτήριο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ήταν το engagement των χρηστών με την κάθε φωτογραφία. Ως engagement (διάδραση) εννοούμε τα like, σχολιασμό, share ή re-tweet των διαφόρων χρηστών. Ποιούς τύπους φωτογραφιών από ξενοδοχεία δημοσιεύσαμε στα social media και συγκρίναμε; Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις φωτογραφίες και τα video σε δύο διαβάστε το άρθρο…

25 Οκτωβρίου 2016 Χωρίς σχόλια Kyros Asfis , , , , ,