Το Digital Branding είναι ένας από τους πιο δημοφιλής όρους marketing που έχει εισέλθει στο χώρο των marketeers και των ξενοδοχείων. Παλαιότερα, η εφαρμογή του περιοριζόνταν στα websites και στα email. Την τελευταία δεκαετία με την εμφάνιση των διαφόρων social media, ο όρος αυτός ενισχύθηκε πολύ εξαιτίας του πλήθους των μέσων και πλατφορμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ας δώσουμε τον ορισμό του digital branding: Με τον όρο Digital Branding ονομάζουμε το σύνολο των digital ενεργειών για την δημιουργία ισχυρής εταιρικής ταυτότητας και αξιόπιστης online παρουσίας με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών και διατήρηση των υφιστάμενων. Ποιά είναι τα βήματα για διαβάστε το άρθρο…

26 Ιουνίου 2016 2 Σχόλια neamesa.com , , ,