Στο Digital Marketing για ξενοδοχεία και όχι μόνο, πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ορολογίες και ακρωνύμια που για άλλα επαγγέλματα να είναι άγνωστα και πολλές φορές περίπλοκα. Πολλά από αυτά μπορεί να τα συναντάμε και σε σχετική αρθρογραφία, στην οποία αναφερόμαστε για συμβουλή. Για να είστε ενήμεροι και να ξέρετε τι σας λένε όταν αναφέρονται σε τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία του Digital Marketing, θα βρείτε παρακάτω ένα γλωσσάρι με τις πιο βασικές και συχνές ορολογίες: AIDA, Attention/Awareness, Interest, Desire, Action Προσοχή/Αντίληψη, Ενδιαφέρον, Επιθυμία,Πράξη Αναφέρεται στο ταξίδι του χρήστη και πως μπορούμε να τον προσεγγίσουμε σε κάθε στάδιο. Συνήθως αναλύουμε το κάθε στάδιο διαβάστε το άρθρο…

27 Απριλίου 2018 Χωρίς σχόλια Andie Moskvina ,